نرم افزار هوشمند ابری مدیریت کسب و کار

شروع از
25,000,000 ریال
سالیانه
2,500,000 هزینه راه اندازی

مدیریت کامل کسب و کار در فضای ابری
قابلیت مدیریت تیم فروش و روال فروش
قابلیت مدیریت حقوق و دستمزد
قابلیت مدیریت مشتریان
قابلیت مدیریت کاریزفروش
قابلیت مدیریت تماس ها (کالر آی دی ، سانترال، ویپ، اندروید)
قابلیت مدیریت پروژه ها
قابلیت مدیریت ساعات کاری و مرخصی ها